Məktəb Amerika Təhsil Surasının “M?kt?b ?laq?l?ndirm?” proqraminin qalibi kimi Internet M?rk?z qazanmisdir.( 2003 )
*** Ilin yaradici f?aliyy?ti il? f?rql?n?n ?n yaxsi t?lim-t?rbiy? mü?ssis?si” müsabiq?sind?
Baki S?h?r Bas T?hsil Idar?sinin I d?r?c?li diplomunu almisdir.( 2005 )
* * M?kt?bin direktoru Ismixanova Rahid? As?f qizi Amerika T?hsil Surasinin “T?hsild? ?n yüks?k mükafat “ layih?sinin direktorlar üçün müsabiq?sinin finalisti ( 2004 )
***M?kt?bin direktoru Ismixanova Rahid? As?f qizi T?hsil Nazirinin 23.08.2003 cü il tarixli 11/316 N-li ?mrin? ?sas?n g?nc n?slin t?lim – t?rbiy?sind? pedaqoji f?aliyy?tin? gör? t?s?kkür almisdir.
* M?d?tova Amaliya Müseyib qizi “Il “ ç?rçiv?sind? Pedaqoji mühazir?l?r nominasiyasi üzr? diploma layiq görülüb. ( 1998 )
*** Ingilis dili mü?llimi Rüst?mova Xalid? ?dal?t qizi ACCELS-in “T?hsild? ?n yüks?k mükafat “ v? “T?hsild? ?m?kdasliq “ proqraminin finalisti
*** Ingilis dili mü?llimi Rüst?mova Xalid? ?dal?t qizi “Ilin ?n yaxsi mü?llimi “ müsabiq?sind? II d?r?c?li diplomla t?ltif edilmisdir.( 2004 )
***Ibtidai sinif mü?llimi ?liyeva V?fa Sabir qizi “Ilin ?n yaxsi mü?llimi “ müsabiq?sind? I d?r?c?li diplomla t?ltif edilmisdir.( 2005 )
*** Ingilis dili mü?llimi Rüst?mova Xalid? ?dal?t qizi Az?rbaycan Respublikasi Prezidentinin 04.10.2005 ci il tarixli s?r?ncamina ?sas?n “?m?kdar mü?llim “ adina layiq görülmüsdür.
*** Tarix mü?llimi Q?hr?manova T?ran? Aslan qizi “Il “ ç?rçiv?sind? Pedaqoji mühazir?l?r
nominasiyasi üzr? diploma layiq görülüb. ( 2005 )
*** Biologiya mü?llimi N?sirova Fazil? Bayramali qizi “Ilin ?n yaxsi mü?llimi “ müsabiq?sind? I d?r?c?li diploma layiq görülüb. ( 2007 )
* * Ingilis dili mü?llimi Rüst?mova Xalid? ?dal?t qizi Az?rbaycan Respublikasi Prezidentinin
19 avqust 2008 ci il tarixli s?r?ncami il? “?n yaxsi 100 mü?llim “ müsabiq?sinin qalibi ( 2008 )
***Ingilis dili mü?llimi Hüseynova F?rid? M?si qizi Az?rbaycan Respublikasi Prezidentinin
19 avqust 2008 ci il tarixli s?r?ncami il? “?n yaxsi 100 mü?llim “ müsabiq?sinin qalibi ( 2008

Beyn?lxalq layih?l?rd?ki ugurlar


Tarix mü?lliml?ri Yusif M?mm?dov v? Firudin H?s?nov “Az?rbaycan Tarixi” f?nnind?n hazirladiqlari testl?r? gör? “Projekt Hormony” t?skilatinin 1-ci d?r?c?li diploma layiq görülmüsl?r

“Vertual Sinif” layih?si üzr? Xalid? Rüst?mova, Asya Qurbanova, Firudin H?s?nov d?rs nümun?l?ri, testl?r v? sual - cavab rublikasinda öz sagirdl?ri il? birg? istirak etmis v? sertifikatlar almislar

“Projekt Hormony “ t?skilatinin keçirdiyi “V?t?ndas T?hsili” silsil? proyektl?rinin yekunu olaraq Beyn?lxalq Proyektin qalibi kimi m?kt?bimizin ingilis dili mü?llimi Ruh?ngiz M?mm?dova mübadil? proqrami il? ABS - a s?f?r qazanmisdir

M?kt?bimizin mü?lliml?ri Xalid? Rüst?mova, Adil? Qarayeva, Firudin H?s?nov “Müxt?lif F?nnl?rin T?drisind? Internetin Rolu” mövzusunda “Project Harmony”-nin 2005 –ci ild? keçirdiyi”Azərbaycanda Virtual Məktəb” adli konfransinda müv?ff?qiyy?tl? çixis etmis, sertifikatlar almislar

“Son 10 ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlər” mövzusunda Xalidə Rüstəmova, Fəridə Hüseynova, Adilə Qarayeva və sagirdləri online forumda Amerika məktəbləri ilə mübadilə etmislər - 2007

Tarix müəllimi Firudin Həsənov “Qafqaz 19-cu əsrdə” mövzusunda keçirilən online forumun fasilitatoru olmusdur – 2007

Müəllimlərimizin xarici ölkərdə təcrübə mübadilələri


1.Qarayeva Adilə Idris q.- şotlandiya ( 1999)
2.Rüstəmova Xalidə ədalət- ABS ( 2003)
3. Rüstəmova Xalidə ədalət -Serbiya ( 2004 )
4. Rüstəmova Xalidə ədalət -Gürcüstan ( 2004 )
5.Məmmədova Ruhəngiz Zahid -ABS ( 2005)
6.Rüstəmova Xalidə ədalət -Ukrayna ( 2007)
7.Hüseynova Fəridə Məşi -ABS ( 2007)
8.Rüstəmova Xalidə ədalət- ABS ( 2008)
9. Hüseynova Fəridə Məşi -ABS ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz