Ismixanova Rahidə Asəf qızı

Ismixanova Rahidə Asəf qızı 28 mart 1957-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.Baki şəhəri 1 saylı dəmiryol məktəbini bitirmişdir.1976-1981-ci llərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakultəsində təhsil almis, Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmisdir.
1983-1987-ci illərdə təhsilini Azərbaycan Elmlər Akademiyasinin Fiziologiya Inistitunun nəzdindəki aspirantirada davam etmisdir.1989-cu ildə ``Opiod peptidləirininn prolaktin sekrsiyasınin tənzimində rolu`` mővzsunda namizədlik dissertasiyasi müdafiə edərək biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almişdir.12 elmi və bir sira publisistik maqalələrin müəlifidir.
Praqa , Alma-Ata , Moskva ,Baki , Kisinyov , Qorki , Tbilisi və digər şəhərlərdə keçirilmiş bir neçə Beynalxalq , regional və respublika miqyasli elmi konfransların istirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası ~Sevil~ Qadınlar Məclisinin Suraxanı rayon şőbəsinin sədridir.
1991-ci ildən pedaqoji failiyyətlə məşğuldur.
Respublikanın müxtəlif mətbu orqanlarında pedaqoji və elmi failioyyəti haqqında çoxlu sayda məqalələr dərc edilmişdir.
Əmək failiyyəti dővründə őzünü bacarıqlı mütəxəsis kimi gőstərilmiş və dəfələrlə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz